Hart Hulp Hoop

De naam is Stichting Hart Hulp Hoop, onze stichting heeft tot doel :

Het verlenen van hulp aan cliënten, die niemand hebben om op terug te vallen.

  1. Het verspreiden van het ware woord van Jezus Christus doorgegeven door de beloofde Pastoor.
  2. Het in contact brengen van cliënten met (maatschappelijke of andere)organisaties waar cliënt hulp kan ontvangen; en waar nodig het proces en de overdracht te begeleiden.
  3. Het bieden van maatwerk aan cliënten waaraan geen hulp kan worden geboden door bestaande organisaties.
  4. Het helpen zoeken naar een tweede kans voor cliënten die afgewezen zijn door andere organisaties.
  5. Het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten
  6. Het bieden van een contactpunt waar met praktische hulp (zowel materieel als immaterieel), een luisterend oor en een goed advies aan mensen hoop en perspectief wordt geboden ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand.
  7. Het bieden van activiteiten om maatschappelijk participatie te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen.
  8. Het stimuleren van zelfredzaamheid van cliënten in dit proces.
  9. En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.