Hart voor vreemdelingen
Bewogen met mensen die
ver van huis en haard zijn
Hulp tot zelfredzaamheid
De eerste steun bieden
totdat het mensen zelf lukt
Hoop door vriendschap
Het besef geven dat je een geliefd mens
mag zijn, ook in een vreemd land
Scroll Up