Time out huis

Time out huis
Uitgeprocedeerde vluchtelingen die hun asiel opnieuw aan willen vragen omdat er in de procedure hiaten zijn, komen op de straat terecht. Vluchtelingen in de noodopvangcentra verliezen soms de moed en de hoop om nog langer te wachten, en soms ervaren zij de druk als te groot. Ook zijn er soms situaties die het wenselijk of noodzakelijk maken dat vluchtelingen even een ‘time out’ hebben. We willen de mensen met deze verschillende problematiek voor bepaalde tijd op een passende manier en kleinschalig, onderdak verlenen, bijeenkomsten organiseren, activiteiten opzetten. Voor hen, en in de loop van de tijd voor mensen met allerlei nood, wil de stichting zich in gaan zetten. We willen daarvoor een Time Out huis opstaren, waar we mensen die dat nodig hebben even uit hun dagelijkse situatie kunnen halen om hen te ondersteunen en op krachten te laten komen

Scroll Up