Ouwe Gerrit

Voor het bezoek aan de vluchtelingen in de opvangcentra maakt de stichting gebruik van een camper, een ‘mobiel kantoor’ dat aan de stichting geschonken is. Hierdoor kan Akram in de buurt van de noodopvangcentra overnachten en de volgende dag zijn werk gemakkelijk oppakken. De camper biedt de gelegenheid om rustig met vluchtelingen in gesprek te gaan. Iets, dat vaak op een opvangcentrum niet mogelijk is. Ook bereidt Akram samen met de vluchtelingen maaltijden in de camper.

‘Ouwe Gerrit’ – zoals we de camper noemen – is een 20 jarige Peugeot die technisch in orde is. Maar voor de brandstof (gas), verzekering, belasting, onderhoud en eventueel stalling is jaarlijks een bedrag van €4750,- nodig. Helpt u mee om te zogen voor Ouwe Gerrit de camper?

Doneren

Scroll Up