Time-Out huis

Stichting Hoop voor vluchtelingen wil graag een Time Out huis in Alphen aan den Rijn realiseren.
Bij sommige vreemdelingen wordt hun eerst asielaanvraag afgewezen, maar zijn er mogelijk fouten gemaakt in de procedure of ontbraken er documenten. Deze vreemdelingen hebben nog wel een zaak.

Voor hen is er in de periode totdat hun asielprocedure opnieuw van start gaat, geen onderdak in de opvangcentra. Deze mensen komen op de straat terecht. Ook zijn er mensen die terug moeten keren naar hun land, maar tijd nodig hebben om die stap te kunnen nemen.

Een derde groep die we vanuit het ‘Time Out’ huis willen ondersteunen en even een ‘pauze’ willen bieden, zijn die vluchtelingen die maandenlang wachten op hun procedure en er grote behoefte aan hebben om even uit hun omgeving te zijn. We willen voor deze laatste categorie kleinschalige conferenties en bijeenkomsten organiseren en kleine groepen voor een paar dagen uitnodigen om samen met hen een programma te doorlopen waardoor ze weer moed en kracht krijgen en een positieve ervaring en herinnering om hun dagelijks overleven weer aan te kunnen.

Capaciteit: we zoeken een gebouw waar circa 5 mensen uit categorie 1 en 2 voor een bepaalde tijd kunnen verblijven, en waar circa 20 mensen uit categorie 3 voor de duur van de conferentie of de bijeenkomsten kunnen verblijven.

Aan de doelgroepen wil de stichting voor een bepaalde tijd onderdak bieden in een zogenaamd ‘Time Out’ huis. Met het time out huis lassen we een pauze in, waar tijd even geparkeerd wordt en er aandacht kan zijn voor het mens-zijn. We verwachten dat deze positieve input vreemdelingen in hun druk zal helpen tot zelfredzaamheid en indien noodzakelijk, het maken van de juiste beslissingen. Hetzij de procedure opnieuw starten, hetzij terugkeren, hetzij geduld hebben met de lengte van het proces, hetzij hulp zoeken in praktische/geestelijke nood.

Om het Time-Out huis op te zetten is €30.000,- nodig. Helpt u mee om hen te helpen die geen helper hebben?”

Doneren

Scroll Up