Helaas zijn er ondanks vele incidentele giften en enkele maandelijkse giften, waarvoor we enorm dankbaar zijn, structureel onvoldoende fondsen om het werk fulltime te kunnen blijven doen. Akram heeft hierdoor tijdelijk tot eind februari een part time baan. Wanneer er geen grote verandering komt in de hoeveelheid structurele giften, zullen we definitief moeten besluiten dat het werk tussen de Arabisch sprekende mensen in Nederland  niet langer fulltime door Akram gedaan kan worden. Akram zal dan ook na februari (gedeeltelijk?) het goede werk neer moeten leggen om inkomsten voor het gezin te genereren. Dit kan, maar zou erg jammer zijn voor de mensen die op die manier nog maar beperkt hulp kunnen ontvangen. We willen nog een poging doen om te voorkomen dat Akram voor vast naar een reguliere baan gaat. Daarvoor zetten we 2 projecten op:

 

  • 1 voor het gezin – 25.000 euro nodig voor 2019
  • 1 voor het werk -25.000 euro nodig voor 2019

 

Wanneer we voor beide projecten genoeg binnen hebben gekregen (hetzij aan giften, hetzij aan toezeggingen), kan Akram het werk fulltime blijven doen. Zo niet, dan blijft er niks anders over dan dat hij een reguliere baan aan blijft houden. Dat betekent dat er erg weinig tijd over blijft voor het werk onder Arabieren.  Het doel van de stichting is dan niet behaald. Het doel was om Akram volledig vrij te zetten voor dit goede werk. Dit is nodig omdat hij Arabisch sprekende mensen veel beter bereiken en helpen kan dan autochtone Nederlanders dat kunnen. Mogen we een beroep op u doen om ons structureel te steunen?

Onvoldoende fondsen €25.000,- nodig. Helpt u mee?

Doneren

Scroll Up