Integratie

Vluchtelingen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor hun gezinnen en familie. De families zijn vaak de reden dat ze gevlucht zijn van het oorlogsgeweld. De vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk aan het werk in Nederland, om hun gezinnen en familie geld te kunnen sturen, die door de langdurige asielprocedure vaak geen geld meer voor levensonderhoud hebben terwijl ze nog moeten wachten op gezinshereniging.

Een combinatie van het leren van de Nederlandse taal en werk is dan ook onontbeerlijk voor het slagen van hun integratie. De stichting wil zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen projectmatig aan betaald werk te helpen.

Voor het starten van dit project is €10.000,- nodig. Helpt u mee om hen te helpen die geen helper hebben?”

Doneren

Scroll Up