Familie Al-Saeed

Al-Saeed* is vanuit Syrië naar Nederland gevlucht om voor zijn zieke kinderen een veilig bestaan te creëren. Al-Saeed heeft vijf kinderen, waarvan er twee wekelijks naar een ver gelegen ziekenhuis moeten om een bloedtransfusie te ondergaan.

In het oorlogsgebied waar zij wonen is dit lastig te realiseren. Al-Saeed en zijn vrouw besluiten dat hij zal vluchten. Hij laat geld achter voor zijn vrouw en kinderen in de hoop dat zij hem snel zullen kunnen volgen.

Wanneer hij echter in Nederland aankomt, blijkt de procedure veel langer te duren dan hem gezegd was. Het geld raakt op in Syrië. Tot overmaat van ramp wordt de vrouw van Al-Saeed door een bomexplosie gewond en kan zij haar benen niet bewegen. Zij komt op bed te liggen en is afhankelijk van de steun van buren en familie voor haar kinderen.

Met Al-Saeed gaat het ondertussen niet goed in Nederland. Hij krijgt medische klachten en uit een onderzoek blijkt dat hij een open hart operatie moet ondergaan. Inmiddels is de operatie geslaagd en revalideert hij in het revalidatiecentrum in Nederland, met grote zorgen voor zijn gezin in Syrië.

Gezinshereniging duurt nog rond de 6 maanden. Het gezin in Syrië heeft 1000 euro per maand nodig om deze periode te overbruggen, totaal €6.000,-. Helpt u mee om het gezin van Al-Saeed te ondersteunen?

* N.B.: om veiligheidsredenen is deze naam gefingeerd; de persoon op de foto houdt geen verband met dit project.

Doneren

Scroll Up