Over Stichting Hoop voor Vluchtelingen

Achtergrond

Stichting Hoop voor vluchtelingen wil een vangnet bieden voor vreemdelingen die niemand hebben om naar hen om te zien, of die in een isolement (dreigen) te komen. Dit doen we door het bouwen van vriendschappen.

Nadat de eerste vluchteling uit de noodopvang in Alphen aan den Rijn de computerwinkel van de Arabisch sprekende Akram Shawki binnenliep met een hulpvraag, ging het onder de vluchtelingen als een lopend vuurtje dat er iemand was, wiens moedertaal Arabisch was, en dat hij luisteren en helpen wilde. Binnen de kortste keren stond er dagelijks een grote groep vluchtelingen in de winkel.

Samen met zijn vrouw zocht Akram een locatie en hulp van plaatselijke vrijwilligers/instanties, kerken en moskee, om te voorzien in de eerste nood van de vluchtelingen. Er werden lessen gegeven, bijeenkomsten georganiseerd, maaltijden gemaakt en gezellige middagen georganiseerd. Op deze manier groeide er vriendschap. Vluchtelingen vertelden bij hun vertrek dat ze weer hoop hadden gekregen, omdat ze gezien waren door ons en de inmiddels vele vrijwilligers die zich bij de stichting hadden gevoegd. Vluchtelingen hadden het gevoel gekregen weer mens te zijn.

Na het sluiten van de noodopvang is er regelmatig contact met vluchtelingen die nu overal verspreid zijn over het land. Ze geven aan dat er in Alphen iets unieks is gebeurd. De hoop die ze hebben gekregen door eenvoudig er voor hen te zijn en vriendschap te sluiten, overtuigt ons elke keer weer dat het concept, ondersteund en aangestuurd en aangespoord door de vriendschap en de bewogenheid van de native Arabisch speaker, werkt.

Waarom helpen wij vluchtelingen?

We hebben een hart voor mensen in nood. Die nood zien we met de komst van grote aantallen Arabisch sprekend vluchtelingen die de laatste maanden in ons land zijn gekomen. Veel van hen kunnen zich (nog) nauwelijks verstaanbaar maken in het Nederlands of Engels. Voor getraumatiseerde mensen vormt dit een fors probleem, dat hen gemakkelijk in een isolement terecht kan brengen.

Visie - hoe helpen wij?

Vriendschap sluiten is het key-woord. Een hart van waaruit gezocht wordt naar het bieden van hulp geeft hoop aan vreemdelingen die het zwaar hebben: Zij gaan weer beseffen dat ze waardevol zijn en gewenst.

Missie - wat doen wij?

Kernfiguur in de hulp die wij bieden is de Egyptische Nederlander Akram Shawki, die zo’n 20 jaar geleden in Nederland kwam, een Nederlandse vrouw trouwde en hier een gezin kreeg. Hij heeft een groot hart voor mensen in nood. Hij bouwt bruggen: Akram trekt met Arabische vreemdelingen op op de plek waar ze zich in het land bevinden. Hij sluit vriendschap en communiceert met hen in hun eigen taal, inventariseert hun noodvragen en zoekt naar vrijwilligers en instanties die mogelijkheden hebben om vreemdelingen te helpen.

Scroll Up